artykuł nr 1

Witamy!

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Lubawa


Fijewo 73
14-260 Lubawa


tel./fax: (89) 645 54 39
e-mail: sekretariat@gopslubawa.pl
REGON: 510027257
NIP: 744-13-00-019


nr rachunku bankowego:
 Bank Spółdzielczy w  Lubawie
 82 8832 0001 2001 0000 0749 0018


---------------------------------------
Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

 

 


 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

                                                                                                                                                                           

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+