logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1777513
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 85479
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Strona główna   85479
 Kierownictwo Ośrodka   7732
 Komórki organizacyjne   16692
 Rejony pracy socjalnej   7120
 Terminy wypłat   5512
  zasiłki z pomocy społecznej   7876
  świadczenia rodzinne   3374
  dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne   2140
  fundusz alimentacyjny   1851
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza   2891
Organizacja jednostki i akty prawne
 Statut   5572
 Regulamin organizacyjny   17076
 Zarządzenia Kierownika   12173
  2018   296
  2017   1741
  2016   3999
  2015   4380
  2014   6851
  2013   6081
  2012   9348
  2011   15051
  2010   5187
  2009   7529
  2008   4697
 Sprawozdania z działalności   11305
 Budżet   6337
 Uchwały Rady Gminy   3535
  2018   10
  2017   414
  2016   520
  2015   968
  2014   1541
  2013   2081
  2012   1794
  2011   2128
  2010   1519
  2009   1934
  2008   2986
  2007   1874
  2006   1988
  2005   1468
  2004   2007
Rejestr zbiorów danych osobowych
 Wykaz zbiorów   1768
 Zbiory danych   2382
Strategie / Programy
 Strategie   2073
  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubawa    2391
  Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Lubawska"   1789
 Programy   2553
  Program działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa   365
  Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Lubawa   1264
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    3040
  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   2939
  Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Lubawa   3102
  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   2161
Polityka Senioralna
 Nabór do Rady Seniorów Gminy Lubawa   322
Klub "Senior+"
 Aktualności   54
 Akty prawne   44
  Uchwały Rady Gminy   12
  Zarządzenia Wójta   13
  Zarządzenia Kierownika   46
Projekty społeczne
 Projekt "Aktywna przyszłość"   1992
  2018   306
  2017   1971
 Projekt "Rodzina na PLUS"   1966
  2018   290
  2017   2039
 Projekt systemowy "Aktywna rodzina"   9021
  VII edycja - 2014 rok   936
  VI edycja - 2013 rok   3211
  V edycja - 2012 rok   3706
  IV edycja - 2011 rok   4082
  III edycja - 2010 rok   3080
  II edycja - 2009 rok   1780
 Projekty konkursowe   3557
  Targowisko się nie nudzi   1552
   Aktywna integracja w Rożentalu   17939
   Rakowice - integracja na aktywną nutę   17722
   Prątnica - aktywna społeczność   17806
   Złoty Zakątek to Złotowo   18038
   Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych   18000
   W Szczepankowie jest szałowo   17597
   Świetlicowa integracja   17405
   Sposób na nudę   17721
   Jesień życia-czas seniora   17533
  Archiwum projektów   773
 Inne   1706
  Wsparcie na starcie   955
  Śmiało w przyszłość   1646
  Czas na aktywność   17004
  Nowe szanse   18310
 Pilotaż Model Lokalnej Współpracy   2396
Program Rodzina 500+
 Aktualności   1522
 Informacje ogólne   834
 Uchwały Rady Gminy   691
 Pliki do pobrania   582
Świadczenia Społeczne
 Aktualności   8395
 Informacje ogólne   4120
 Świadczenia rodzinne   4369
  Zasiłek rodzinny   2716
  Dodatki do zasiłku rodzinnego   2074
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   1725
  Świadczenie rodzicielskie   467
  Świadczenia opiekuńcze   2153
  Świadczenia rodzinne uzależnione od niepełnosprawności   1819
 Zasiłek dla opiekunów   2625
 Fundusz alimentacyjny   3760
 Pliki do pobrania   4255
Dodatki Mieszkaniowe
 Komu przysługują   3368
 Warunki przyznania   3070
 Jak załatwić sprawę   3542
 Odmowa   2621
 Wypłata   2715
 Dodatek Energetyczny   1582
 Pliki do pobrania   2683
Karta Dużej Rodziny
 Informacje ogólne   1987
 Pliki do pobrania   1225
Pomoc Społeczna
 Zasady przyznawania świadczeń   5456
 Świadczenia pieniężne   4827
 Świadczenia niepieniężne   4836
 Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności   108591
 Baza instytucji świadczących pomoc rodzinie   3836
 Darmowa pomoc prawna   534
Wspieranie rodziny
 Gminny Program Wspierania Rodziny   2645
 Sprawozdania   1809
Przemoc w rodzinie
 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   1720
 Definicja przemocy   1441
 Niebieska karta   1315
 Zespół interdyscyplinarny   1286
Zamówienia publiczne
 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego    2746
  2018   226
  2017   2850
 Przetargi nieograniczone   43119
  2018   310
  2017   2407
  2016   1687
  2015   5022
  2014   15601
  2013   21005
  2012   21984
  2011   32900
  2010   56641
 Zamówienia publiczne - OPS   269
  2018   237
 Zamówienia publiczne - Projekt "Aktywna przyszłość"   2101
  2017   2218
 Zamówienia publiczne - Projekt "Rodzina na PLUS"   1768
  2017   1789
 Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie   504
  2017   592
 Zamówienia publiczne - Projekty konkursowe (Archiwum)   87153
  Aktywna rodzina   54328
   2011   68530
   2010   1186
   2009   1887
   2012   33672
   2013   50927
  Czas na aktywność   19466
  Sposób na nudę   35438
  Jesień życia-czas seniora   30671
  Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych   30793
  Prątnica - aktywna społeczność   33182
  W Szczepankowie jest szałowo   32674
  Złoty Zakątek to Złotowo   32497
  Rakowice - integracja na aktywną nutę   32378
  Aktywna integracja w Rożentalu   32865
  Świetlicowa integracja   32557
 Zamówienia publiczne - OPS (Archiwum)   41832
  2011   67701
  2010   680
Praca
 Zarządzenie   5357
 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   26932
  2015   3573
  2014   5131
  2013   3014
  2012   1563
  2011   1148
  2010   644
  2009   951
  2008   1008
 Nabór na wolne stanowiska   14477
  2017   1595
  2016   3354
  2014   2300
  2013   3313
  2012   781
  2011   660
Inne
 Dostęp do Informacji Publicznej   3051
 Instrukcja korzystania z BIP   2552
 Redakcja biuletynu   3105


wersja do druku drukuj