logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1922167
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 94399
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Strona główna   94399
 Kierownictwo Ośrodka   8296
 Komórki organizacyjne   18362
 Rejony pracy socjalnej   7694
 Terminy wypłat   5943
  zasiłki z pomocy społecznej   9611
  świadczenia rodzinne   3965
  dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne   2394
  fundusz alimentacyjny   1972
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza   3141
Organizacja jednostki i akty prawne
 Statut   5824
 Regulamin organizacyjny   18622
 Zarządzenia Kierownika   13775
  2019   309
  2018   5530
  2017   2667
  2016   4771
  2015   4800
  2014   7277
  2013   6532
  2012   9943
  2011   15652
  2010   5343
  2009   7785
  2008   4868
 Sprawozdania z działalności   12304
 Budżet   7022
 Uchwały Rady Gminy   3828
  2018   349
  2017   571
  2016   603
  2015   1054
  2014   1687
  2013   2227
  2012   1955
  2011   2255
  2010   1572
  2009   1996
  2008   3069
  2007   1943
  2006   2053
  2005   1522
  2004   2106
Rejestr zbiorów danych osobowych
 Wykaz zbiorów   413
 Zbiory danych    649
 Wykaz zbiorów - archiwum   2211
 Zbiory danych - archiwum   2834
Strategie / Programy
 Strategie   2248
  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubawa    2554
  Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Lubawska"   1858
 Programy   2769
  Program działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa   545
  Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Lubawa   1835
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    3194
  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   3076
  Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Lubawa   3211
  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   2306
Polityka Senioralna
 Nabór do Rady Seniorów Gminy Lubawa   556
Klub "Senior+"
 Aktualności   276
 Akty prawne   262
  Uchwały Rady Gminy   163
  Zarządzenia Wójta   183
  Zarządzenia Kierownika   240
Projekty społeczne
 Projekt "Aktywna przyszłość"   4903
  2019   297
  2018   3363
  2017   4985
 Projekt "Rodzina na PLUS"   4982
  2019   424
  2018   3224
  2017   5100
 Projekt systemowy "Aktywna rodzina"   11913
  VII edycja - 2014 rok   1007
  VI edycja - 2013 rok   3395
  V edycja - 2012 rok   3869
  IV edycja - 2011 rok   4251
  III edycja - 2010 rok   3214
  II edycja - 2009 rok   1886
 Projekty konkursowe   3696
  Targowisko się nie nudzi   1643
   Aktywna integracja w Rożentalu   18038
   Rakowice - integracja na aktywną nutę   17801
   Prątnica - aktywna społeczność   17913
   Złoty Zakątek to Złotowo   18158
   Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych   18096
   W Szczepankowie jest szałowo   17693
   Świetlicowa integracja   17500
   Sposób na nudę   17840
   Jesień życia-czas seniora   17598
  Archiwum projektów   821
 Inne   1822
  Wsparcie na starcie   1049
  Śmiało w przyszłość   1783
  Czas na aktywność   17106
  Nowe szanse   18423
 Pilotaż Model Lokalnej Współpracy   2587
Świadczenie Dobry start
 Aktualności    158
Program Rodzina 500+
 Aktualności   1936
 Informacje ogólne   1022
 Uchwały Rady Gminy   850
 Pliki do pobrania   714
Świadczenia Społeczne
 Aktualności   9049
 Informacje ogólne   4313
 Świadczenia rodzinne   4570
  Zasiłek rodzinny   2858
  Dodatki do zasiłku rodzinnego   2173
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   1806
  Świadczenie rodzicielskie   539
  Świadczenia opiekuńcze   2259
  Świadczenia rodzinne uzależnione od niepełnosprawności   1934
 Zasiłek dla opiekunów   2812
 Fundusz alimentacyjny   3929
 Za życiem   50
 Pliki do pobrania   4531
Dodatki Mieszkaniowe
 Aktualności    122
 Komu przysługują   3510
 Warunki przyznania   3203
 Jak załatwić sprawę   3634
 Odmowa   2726
 Wypłata   2835
 Dodatek Energetyczny   1723
 Pliki do pobrania   2814
Karta Dużej Rodziny
 Aktualności    178
 Informacje ogólne   2197
 Pliki do pobrania   1386
Pomoc Społeczna
 Aktualności    202
 Zasady przyznawania świadczeń   5625
 Świadczenia pieniężne   5189
 Świadczenia niepieniężne   4997
 Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności   112169
 Baza instytucji świadczących pomoc rodzinie   3970
 Darmowa pomoc prawna   664
Wspieranie rodziny
 Gminny Program Wspierania Rodziny   2939
 Sprawozdania   2071
Przemoc w rodzinie
 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   1879
 Definicja przemocy   1547
 Niebieska karta   1421
 Zespół interdyscyplinarny   1396
Zamówienia publiczne
 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego    5652
  2018   3198
  2017   5649
 Przetargi nieograniczone   46276
  2019   693
  2018   3486
  2017   3139
  2016   1763
  2015   5103
  2014   15754
  2013   21110
  2012   22039
  2011   32959
  2010   56742
 Zamówienia publiczne - OPS   3563
  2019   3045
  2018   5451
 Zamówienia publiczne - Klub Senior+   2907
  2018   3051
 Zamówienia publiczne - Projekt "Aktywna przyszłość"   5118
  2019   370
  2018   2056
  2017   3473
 Zamówienia publiczne - Projekt "Rodzina na PLUS"   4834
  2019 - III edycja   546
  2018 - II edycja   2921
  2017 - I edycja   4588
 Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie   3492
  2018   1001
  2017   2593
 Zamówienia publiczne - Projekty konkursowe (Archiwum)   89999
  Aktywna rodzina   57353
   2011   68620
   2010   1232
   2009   1982
   2012   33743
   2013   50961
  Czas na aktywność   19523
  Sposób na nudę   35564
  Jesień życia-czas seniora   30771
  Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych   30876
  Prątnica - aktywna społeczność   33287
  W Szczepankowie jest szałowo   32785
  Złoty Zakątek to Złotowo   32603
  Rakowice - integracja na aktywną nutę   32469
  Aktywna integracja w Rożentalu   32934
  Świetlicowa integracja   32652
 Zamówienia publiczne - OPS (Archiwum)   44641
  2011   67829
  2010   716
Praca
 Zarządzenie   5608
 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   28052
  2019   63
  2018   546
  2015   3674
  2014   5247
  2013   3061
  2012   1670
  2011   1225
  2010   690
  2009   1028
  2008   1088
 Nabór na wolne stanowiska   15445
  2019   158
  2018   644
  2017   1763
  2016   3499
  2014   2353
  2013   3380
  2012   828
  2011   709
Inne
 Dostęp do Informacji Publicznej   3191
 Instrukcja korzystania z BIP   2663
 Redakcja biuletynu   3216


wersja do druku drukuj