logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1755069
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 82574
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Strona główna   82574
 Kierownictwo Ośrodka   7616
 Komórki organizacyjne   16398
 Rejony pracy socjalnej   6992
 Terminy wypłat   5365
  zasiłki z pomocy społecznej   7548
  świadczenia rodzinne   3276
  dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne   2093
  fundusz alimentacyjny   1808
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza   2836
Organizacja jednostki i akty prawne
 Statut   5496
 Regulamin organizacyjny   16775
 Zarządzenia Kierownika   11834
  2017   1407
  2016   3824
  2015   4313
  2014   6782
  2013   6032
  2012   9278
  2011   14933
  2010   5157
  2009   7454
  2008   4661
 Sprawozdania z działalności   11075
 Budżet   6197
 Uchwały Rady Gminy   3479
  2017   351
  2016   501
  2015   941
  2014   1510
  2013   2058
  2012   1775
  2011   2088
  2010   1507
  2009   1919
  2008   2969
  2007   1855
  2006   1978
  2005   1453
  2004   1988
Rejestr zbiorów danych osobowych
 Wykaz zbiorów   1705
 Zbiory danych   2325
Strategie / Programy
 Strategie   2015
  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubawa    2359
  Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Lubawska"   1777
 Programy   2470
  Program działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa   317
  Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Lubawa   1186
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    2992
  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   2907
  Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Lubawa   3075
  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   2126
Polityka Senioralna
 Nabór do Rady Seniorów Gminy Lubawa   284
Projekty społeczne
 Projekt "Aktywna przyszłość"   1556
  2017   1549
 Projekt "Rodzina na PLUS"   1515
  2017   1604
 Projekt systemowy "Aktywna rodzina"   8601
  VII edycja - 2014 rok   923
  VI edycja - 2013 rok   3192
  V edycja - 2012 rok   3692
  IV edycja - 2011 rok   4054
  III edycja - 2010 rok   3062
  II edycja - 2009 rok   1764
 Projekty konkursowe   3496
  Targowisko się nie nudzi   1541
   Aktywna integracja w Rożentalu   17925
   Rakowice - integracja na aktywną nutę   17695
   Prątnica - aktywna społeczność   17784
   Złoty Zakątek to Złotowo   18011
   Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych   17979
   W Szczepankowie jest szałowo   17556
   Świetlicowa integracja   17389
   Sposób na nudę   17689
   Jesień życia-czas seniora   17519
  Archiwum projektów   763
 Inne   1661
  Wsparcie na starcie   929
  Śmiało w przyszłość   1626
  Czas na aktywność   16984
  Nowe szanse   18265
 Pilotaż Model Lokalnej Współpracy   2358
Program Rodzina 500+
 Aktualności   1458
 Informacje ogólne   787
 Uchwały Rady Gminy   647
 Pliki do pobrania   553
Świadczenia Społeczne
 Aktualności   8298
 Informacje ogólne   4080
 Świadczenia rodzinne   4317
  Zasiłek rodzinny   2684
  Dodatki do zasiłku rodzinnego   2039
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   1700
  Świadczenie rodzicielskie   448
  Świadczenia opiekuńcze   2124
  Świadczenia rodzinne uzależnione od niepełnosprawności   1795
 Zasiłek dla opiekunów   2579
 Fundusz alimentacyjny   3717
 Pliki do pobrania   4224
Dodatki Mieszkaniowe
 Komu przysługują   3331
 Warunki przyznania   3037
 Jak załatwić sprawę   3512
 Odmowa   2591
 Wypłata   2682
 Dodatek Energetyczny   1542
 Pliki do pobrania   2660
Karta Dużej Rodziny
 Informacje ogólne   1943
 Pliki do pobrania   1202
Pomoc Społeczna
 Zasady przyznawania świadczeń   5404
 Świadczenia pieniężne   4760
 Świadczenia niepieniężne   4787
 Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności   107585
 Baza instytucji świadczących pomoc rodzinie   3797
 Darmowa pomoc prawna   497
Wspieranie rodziny
 Gminny Program Wspierania Rodziny   2572
 Sprawozdania   1776
Przemoc w rodzinie
 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   1673
 Definicja przemocy   1411
 Niebieska karta   1288
 Zespół interdyscyplinarny   1259
Zamówienia publiczne
 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego    2304
  2017   2423
 Przetargi nieograniczone   42536
  2017   1878
  2016   1661
  2015   5007
  2014   15583
  2013   20991
  2012   21977
  2011   32891
  2010   56618
 Zamówienia publiczne - Projekt "Aktywna przyszłość"   1603
  2017   1699
 Zamówienia publiczne - Projekt "Rodzina na PLUS"   1301
  2017   1355
 Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie   64
  2017   49
 Zamówienia publiczne - Projekty konkursowe (Archiwum)   86487
  Aktywna rodzina   53877
   2011   68510
   2010   1180
   2009   1875
   2012   33671
   2013   50923
  Czas na aktywność   19448
  Sposób na nudę   35406
  Jesień życia-czas seniora   30640
  Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych   30767
  Prątnica - aktywna społeczność   33128
  W Szczepankowie jest szałowo   32625
  Złoty Zakątek to Złotowo   32437
  Rakowice - integracja na aktywną nutę   32333
  Aktywna integracja w Rożentalu   32838
  Świetlicowa integracja   32515
 Zamówienia publiczne - OPS (Archiwum)   41375
  2011   67656
  2010   674
Praca
 Zarządzenie   5299
 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   26760
  2015   3545
  2014   5101
  2013   3000
  2012   1550
  2011   1135
  2010   629
  2009   937
  2008   993
 Nabór na wolne stanowiska   14329
  2017   1474
  2016   3314
  2014   2285
  2013   3302
  2012   771
  2011   645
Inne
 Dostęp do Informacji Publicznej   3021
 Instrukcja korzystania z BIP   2521
 Redakcja biuletynu   3078


wersja do druku drukuj