logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1742437
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 81522
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Strona główna   81522
 Kierownictwo Ośrodka   7546
 Komórki organizacyjne   16173
 Rejony pracy socjalnej   6948
 Terminy wypłat   5286
  zasiłki z pomocy społecznej   7330
  świadczenia rodzinne   3214
  dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne   2064
  fundusz alimentacyjny   1790
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza   2821
Organizacja jednostki i akty prawne
 Statut   5460
 Regulamin organizacyjny   16457
 Zarządzenia Kierownika   11696
  2017   1191
  2016   3712
  2015   4263
  2014   6740
  2013   6009
  2012   9226
  2011   14863
  2010   5145
  2009   7412
  2008   4640
 Sprawozdania z działalności   11010
 Budżet   6100
 Uchwały Rady Gminy   3458
  2017   337
  2016   489
  2015   934
  2014   1500
  2013   2050
  2012   1768
  2011   2076
  2010   1505
  2009   1918
  2008   2967
  2007   1848
  2006   1976
  2005   1451
  2004   1984
Rejestr zbiorów danych osobowych
 Wykaz zbiorów   1667
 Zbiory danych   2297
Strategie / Programy
 Strategie   2003
  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubawa    2331
  Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Lubawska"   1776
 Programy   2444
  Program działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa   296
  Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Lubawa   1177
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    2968
  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   2893
  Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Lubawa   3059
  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   2102
Polityka Senioralna
 Nabór do Rady Seniorów Gminy Lubawa   266
Projekty społeczne
 Projekt "Aktywna przyszłość"   1205
  2017   1181
 Projekt "Rodzina na PLUS"   1186
  2017   1164
 Projekt systemowy "Aktywna rodzina"   8286
  VII edycja - 2014 rok   912
  VI edycja - 2013 rok   3184
  V edycja - 2012 rok   3687
  IV edycja - 2011 rok   4031
  III edycja - 2010 rok   3055
  II edycja - 2009 rok   1760
 Projekty konkursowe   3468
  Targowisko się nie nudzi   1535
   Aktywna integracja w Rożentalu   17898
   Rakowice - integracja na aktywną nutę   17687
   Prątnica - aktywna społeczność   17768
   Złoty Zakątek to Złotowo   17992
   Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych   17967
   W Szczepankowie jest szałowo   17540
   Świetlicowa integracja   17375
   Sposób na nudę   17664
   Jesień życia-czas seniora   17509
  Archiwum projektów   763
 Inne   1655
  Wsparcie na starcie   917
  Śmiało w przyszłość   1617
  Czas na aktywność   16976
  Nowe szanse   18251
 Pilotaż Model Lokalnej Współpracy   2339
Program Rodzina 500+
 Aktualności   1388
 Informacje ogólne   752
 Uchwały Rady Gminy   621
 Pliki do pobrania   539
Świadczenia Społeczne
 Aktualności   8217
 Informacje ogólne   4064
 Świadczenia rodzinne   4283
  Zasiłek rodzinny   2665
  Dodatki do zasiłku rodzinnego   2011
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   1682
  Świadczenie rodzicielskie   433
  Świadczenia opiekuńcze   2104
  Świadczenia rodzinne uzależnione od niepełnosprawności   1779
 Zasiłek dla opiekunów   2552
 Fundusz alimentacyjny   3704
 Pliki do pobrania   4208
Dodatki Mieszkaniowe
 Komu przysługują   3313
 Warunki przyznania   3025
 Jak załatwić sprawę   3505
 Odmowa   2585
 Wypłata   2667
 Dodatek Energetyczny   1527
 Pliki do pobrania   2649
Karta Dużej Rodziny
 Informacje ogólne   1926
 Pliki do pobrania   1188
Pomoc Społeczna
 Zasady przyznawania świadczeń   5383
 Świadczenia pieniężne   4717
 Świadczenia niepieniężne   4762
 Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności   106719
 Baza instytucji świadczących pomoc rodzinie   3787
 Darmowa pomoc prawna   484
Wspieranie rodziny
 Gminny Program Wspierania Rodziny   2539
 Sprawozdania   1762
Przemoc w rodzinie
 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   1659
 Definicja przemocy   1403
 Niebieska karta   1279
 Zespół interdyscyplinarny   1250
Zamówienia publiczne
 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego    1936
  2017   2040
 Przetargi nieograniczone   42117
  2017   1437
  2016   1636
  2015   5000
  2014   15557
  2013   20982
  2012   21973
  2011   32885
  2010   56602
 Zamówienia publiczne - Projekt "Aktywna przyszłość"   1254
  2017   1333
 Zamówienia publiczne - Projekt "Rodzina na PLUS"   939
  2017   988
 Zamówienia publiczne - Projekty konkursowe (Archiwum)   85814
  Aktywna rodzina   53534
   2011   68481
   2010   1175
   2009   1860
   2012   33660
   2013   50920
  Czas na aktywność   19432
  Sposób na nudę   35387
  Jesień życia-czas seniora   30618
  Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych   30752
  Prątnica - aktywna społeczność   33095
  W Szczepankowie jest szałowo   32602
  Złoty Zakątek to Złotowo   32399
  Rakowice - integracja na aktywną nutę   32307
  Aktywna integracja w Rożentalu   32818
  Świetlicowa integracja   32490
 Zamówienia publiczne - OPS (Archiwum)   41054
  2011   67622
  2010   670
Praca
 Zarządzenie   5272
 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   26655
  2015   3535
  2014   5079
  2013   2997
  2012   1547
  2011   1132
  2010   628
  2009   936
  2008   988
 Nabór na wolne stanowiska   14221
  2017   1367
  2016   3271
  2014   2279
  2013   3298
  2012   767
  2011   643
Inne
 Dostęp do Informacji Publicznej   3011
 Instrukcja korzystania z BIP   2516
 Redakcja biuletynu   3065


wersja do druku drukuj