logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1879258
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 92343
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Strona główna   92343
 Kierownictwo Ośrodka   8169
 Komórki organizacyjne   18002
 Rejony pracy socjalnej   7577
 Terminy wypłat   5825
  zasiłki z pomocy społecznej   9169
  świadczenia rodzinne   3800
  dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne   2358
  fundusz alimentacyjny   1946
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza   3088
Organizacja jednostki i akty prawne
 Statut   5764
 Regulamin organizacyjny   18317
 Zarządzenia Kierownika   13462
  2018   4456
  2017   2445
  2016   4591
  2015   4722
  2014   7189
  2013   6373
  2012   9746
  2011   15509
  2010   5302
  2009   7747
  2008   4833
 Sprawozdania z działalności   11945
 Budżet   6825
 Uchwały Rady Gminy   3747
  2018   206
  2017   536
  2016   589
  2015   1035
  2014   1657
  2013   2181
  2012   1902
  2011   2232
  2010   1561
  2009   1988
  2008   3054
  2007   1930
  2006   2040
  2005   1511
  2004   2083
Rejestr zbiorów danych osobowych
 Wykaz zbiorów   322
 Zbiory danych    478
 Wykaz zbiorów - archiwum   2150
 Zbiory danych - archiwum   2757
Strategie / Programy
 Strategie   2211
  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubawa    2507
  Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Lubawska"   1844
 Programy   2710
  Program działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa   503
  Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Lubawa   1522
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    3156
  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   3051
  Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Lubawa   3186
  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   2275
Polityka Senioralna
 Nabór do Rady Seniorów Gminy Lubawa   492
Klub "Senior+"
 Aktualności   224
 Akty prawne   193
  Uchwały Rady Gminy   124
  Zarządzenia Wójta   110
  Zarządzenia Kierownika   163
Projekty społeczne
 Projekt "Aktywna przyszłość"   4045
  2018   2521
  2017   4145
 Projekt "Rodzina na PLUS"   4122
  2018   2393
  2017   4267
 Projekt systemowy "Aktywna rodzina"   11063
  VII edycja - 2014 rok   993
  VI edycja - 2013 rok   3365
  V edycja - 2012 rok   3844
  IV edycja - 2011 rok   4222
  III edycja - 2010 rok   3188
  II edycja - 2009 rok   1867
 Projekty konkursowe   3664
  Targowisko się nie nudzi   1614
   Aktywna integracja w Rożentalu   18011
   Rakowice - integracja na aktywną nutę   17791
   Prątnica - aktywna społeczność   17891
   Złoty Zakątek to Złotowo   18130
   Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych   18077
   W Szczepankowie jest szałowo   17671
   Świetlicowa integracja   17480
   Sposób na nudę   17814
   Jesień życia-czas seniora   17589
  Archiwum projektów   807
 Inne   1801
  Wsparcie na starcie   1030
  Śmiało w przyszłość   1758
  Czas na aktywność   17078
  Nowe szanse   18402
 Pilotaż Model Lokalnej Współpracy   2546
Świadczenie Dobry start
 Aktualności    124
Program Rodzina 500+
 Aktualności   1852
 Informacje ogólne   979
 Uchwały Rady Gminy   810
 Pliki do pobrania   686
Świadczenia Społeczne
 Aktualności   8862
 Informacje ogólne   4246
 Świadczenia rodzinne   4529
  Zasiłek rodzinny   2822
  Dodatki do zasiłku rodzinnego   2158
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   1786
  Świadczenie rodzicielskie   529
  Świadczenia opiekuńcze   2225
  Świadczenia rodzinne uzależnione od niepełnosprawności   1912
 Zasiłek dla opiekunów   2774
 Fundusz alimentacyjny   3883
 Pliki do pobrania   4412
Dodatki Mieszkaniowe
 Aktualności    96
 Komu przysługują   3486
 Warunki przyznania   3175
 Jak załatwić sprawę   3619
 Odmowa   2703
 Wypłata   2802
 Dodatek Energetyczny   1702
 Pliki do pobrania   2769
Karta Dużej Rodziny
 Aktualności    124
 Informacje ogólne   2142
 Pliki do pobrania   1340
Pomoc Społeczna
 Aktualności    142
 Zasady przyznawania świadczeń   5594
 Świadczenia pieniężne   5115
 Świadczenia niepieniężne   4964
 Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności   111365
 Baza instytucji świadczących pomoc rodzinie   3942
 Darmowa pomoc prawna   626
Wspieranie rodziny
 Gminny Program Wspierania Rodziny   2882
 Sprawozdania   1992
Przemoc w rodzinie
 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   1845
 Definicja przemocy   1526
 Niebieska karta   1401
 Zespół interdyscyplinarny   1365
Zamówienia publiczne
 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego    4778
  2018   2357
  2017   4832
 Przetargi nieograniczone   45323
  2018   2588
  2017   3112
  2016   1752
  2015   5092
  2014   15718
  2013   21092
  2012   22028
  2011   32953
  2010   56728
 Zamówienia publiczne - OPS   2563
  2018   3733
 Zamówienia publiczne - Klub Senior+   2022
  2018   2214
 Zamówienia publiczne - Projekt "Aktywna przyszłość"   4223
  2018   1203
  2017   3434
 Zamówienia publiczne - Projekt "Rodzina na PLUS"   3876
  2017 - I edycja   3766
  2018 - II edycja   2088
 Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie   2619
  2018   115
  2017   2582
 Zamówienia publiczne - Projekty konkursowe (Archiwum)   89157
  Aktywna rodzina   56487
   2011   68609
   2010   1225
   2009   1968
   2012   33733
   2013   50957
  Czas na aktywność   19514
  Sposób na nudę   35550
  Jesień życia-czas seniora   30761
  Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych   30864
  Prątnica - aktywna społeczność   33274
  W Szczepankowie jest szałowo   32774
  Złoty Zakątek to Złotowo   32591
  Rakowice - integracja na aktywną nutę   32459
  Aktywna integracja w Rożentalu   32926
  Świetlicowa integracja   32643
 Zamówienia publiczne - OPS (Archiwum)   43782
  2011   67816
  2010   711
Praca
 Zarządzenie   5548
 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   27764
  2018   412
  2015   3658
  2014   5219
  2013   3054
  2012   1647
  2011   1207
  2010   680
  2009   1008
  2008   1074
 Nabór na wolne stanowiska   15193
  2018   549
  2017   1747
  2016   3477
  2014   2343
  2013   3362
  2012   817
  2011   700
Inne
 Dostęp do Informacji Publicznej   3159
 Instrukcja korzystania z BIP   2631
 Redakcja biuletynu   3189


wersja do druku drukuj