logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1821004
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 88923
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
 Strona główna   88923
 Kierownictwo Ośrodka   7924
 Komórki organizacyjne   17221
 Rejony pracy socjalnej   7375
 Terminy wypłat   5663
  zasiłki z pomocy społecznej   8364
  świadczenia rodzinne   3537
  dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne   2310
  fundusz alimentacyjny   1899
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza   2997
Organizacja jednostki i akty prawne
 Statut   5679
 Regulamin organizacyjny   17649
 Zarządzenia Kierownika   12789
  2018   1454
  2017   2060
  2016   4230
  2015   4547
  2014   6998
  2013   6190
  2012   9509
  2011   15229
  2010   5250
  2009   7652
  2008   4767
 Sprawozdania z działalności   11710
 Budżet   6541
 Uchwały Rady Gminy   3658
  2018   93
  2017   470
  2016   556
  2015   1004
  2014   1592
  2013   2127
  2012   1838
  2011   2189
  2010   1543
  2009   1970
  2008   3023
  2007   1909
  2006   2018
  2005   1496
  2004   2054
Rejestr zbiorów danych osobowych
 Wykaz zbiorów   57
 Zbiory danych    86
 Wykaz zbiorów - archiwum   2009
 Zbiory danych - archiwum   2571
Strategie / Programy
 Strategie   2173
  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubawa    2458
  Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Lubawska"   1824
 Programy   2668
  Program działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa   439
  Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Lubawa   1326
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    3099
  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   2985
  Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Lubawa   3152
  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   2212
Polityka Senioralna
 Nabór do Rady Seniorów Gminy Lubawa   415
Klub "Senior+"
 Aktualności   156
 Akty prawne   135
  Uchwały Rady Gminy   56
  Zarządzenia Wójta   58
  Zarządzenia Kierownika   106
Projekty społeczne
 Projekt "Aktywna przyszłość"   2817
  2018   1195
  2017   2862
 Projekt "Rodzina na PLUS"   2847
  2018   1130
  2017   2956
 Projekt systemowy "Aktywna rodzina"   9830
  VII edycja - 2014 rok   971
  VI edycja - 2013 rok   3292
  V edycja - 2012 rok   3776
  IV edycja - 2011 rok   4146
  III edycja - 2010 rok   3137
  II edycja - 2009 rok   1828
 Projekty konkursowe   3627
  Targowisko się nie nudzi   1584
   Aktywna integracja w Rożentalu   17974
   Rakowice - integracja na aktywną nutę   17765
   Prątnica - aktywna społeczność   17849
   Złoty Zakątek to Złotowo   18078
   Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych   18047
   W Szczepankowie jest szałowo   17637
   Świetlicowa integracja   17450
   Sposób na nudę   17768
   Jesień życia-czas seniora   17557
  Archiwum projektów   792
 Inne   1771
  Wsparcie na starcie   989
  Śmiało w przyszłość   1688
  Czas na aktywność   17039
  Nowe szanse   18362
 Pilotaż Model Lokalnej Współpracy   2467
Program Rodzina 500+
 Aktualności   1669
 Informacje ogólne   914
 Uchwały Rady Gminy   757
 Pliki do pobrania   639
Świadczenia Społeczne
 Aktualności   8595
 Informacje ogólne   4197
 Świadczenia rodzinne   4453
  Zasiłek rodzinny   2780
  Dodatki do zasiłku rodzinnego   2129
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   1764
  Świadczenie rodzicielskie   510
  Świadczenia opiekuńcze   2202
  Świadczenia rodzinne uzależnione od niepełnosprawności   1880
 Zasiłek dla opiekunów   2716
 Fundusz alimentacyjny   3828
 Pliki do pobrania   4334
Dodatki Mieszkaniowe
 Aktualności    44
 Komu przysługują   3438
 Warunki przyznania   3129
 Jak załatwić sprawę   3587
 Odmowa   2669
 Wypłata   2769
 Dodatek Energetyczny   1653
 Pliki do pobrania   2733
Karta Dużej Rodziny
 Aktualności    62
 Informacje ogólne   2070
 Pliki do pobrania   1293
Pomoc Społeczna
 Aktualności    46
 Zasady przyznawania świadczeń   5532
 Świadczenia pieniężne   4967
 Świadczenia niepieniężne   4906
 Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności   109885
 Baza instytucji świadczących pomoc rodzinie   3895
 Darmowa pomoc prawna   597
Wspieranie rodziny
 Gminny Program Wspierania Rodziny   2776
 Sprawozdania   1911
Przemoc w rodzinie
 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   1795
 Definicja przemocy   1490
 Niebieska karta   1372
 Zespół interdyscyplinarny   1332
Zamówienia publiczne
 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego    3563
  2018   1104
  2017   3637
 Przetargi nieograniczone   43970
  2018   1246
  2017   3071
  2016   1725
  2015   5054
  2014   15650
  2013   21054
  2012   22011
  2011   32927
  2010   56687
 Zamówienia publiczne - OPS   1203
  2018   1212
 Zamówienia publiczne - Klub Senior+   798
  2018   924
 Zamówienia publiczne - Projekt "Aktywna przyszłość"   2976
  2017   3144
 Zamówienia publiczne - Projekt "Rodzina na PLUS"   2661
  2017 - I edycja   2614
  2018 - II edycja   747
 Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie   1342
  2017   1427
 Zamówienia publiczne - Projekty konkursowe (Archiwum)   87953
  Aktywna rodzina   55293
   2011   68564
   2010   1207
   2009   1920
   2012   33690
   2013   50947
  Czas na aktywność   19488
  Sposób na nudę   35508
  Jesień życia-czas seniora   30728
  Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych   30831
  Prątnica - aktywna społeczność   33243
  W Szczepankowie jest szałowo   32732
  Złoty Zakątek to Złotowo   32564
  Rakowice - integracja na aktywną nutę   32431
  Aktywna integracja w Rożentalu   32903
  Świetlicowa integracja   32614
 Zamówienia publiczne - OPS (Archiwum)   42616
  2011   67768
  2010   702
Praca
 Zarządzenie   5445
 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   27250
  2015   3620
  2014   5165
  2013   3039
  2012   1600
  2011   1181
  2010   662
  2009   981
  2008   1045
 Nabór na wolne stanowiska   14786
  2018   104
  2017   1704
  2016   3417
  2014   2331
  2013   3339
  2012   801
  2011   686
Inne
 Dostęp do Informacji Publicznej   3107
 Instrukcja korzystania z BIP   2596
 Redakcja biuletynu   3155


wersja do druku drukuj