logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

1.

Data:

2017-12-06 12:32
Dział: Organizacja jednostki i akty prawne > Zarządzenia Kierownika > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 422/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ośrodku wsparcia - Klubie "Senior+" w Złotowie
Wykonał: Dominika Frost

2.

Data:

2017-12-06 12:31
Dział: Organizacja jednostki i akty prawne > Zarządzenia Kierownika > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 422/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ośrodku wsparcia - Klubie "Senior+" w Złotowie
Wykonał: Dominika Frost

3.

Data:

2017-12-06 12:30
Dział: Organizacja jednostki i akty prawne > Zarządzenia Kierownika > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 422/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ośrodku wsparcia - Klubie "Senior+" w Złotowie
Wykonał: Dominika Frost

4.

Data:

2017-12-06 12:29
Dział: Organizacja jednostki i akty prawne > Zarządzenia Kierownika > 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 422/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ośrodku wsparcia ? Klubie ?Senior+? w Złotowie
Wykonał: Dominika Frost

5.

Data:

2017-12-04 12:27
Dział: Projekty społeczne > Projekt "Aktywna przyszłość" > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 6/RPO/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/RPO/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 2 maja 2017r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego realizującego projekt pn. "Aktywna przyszłość" realizowanego w latach 2017-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytetu 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.
Wykonał: Dominika Frost

6.

Data:

2017-12-04 12:26
Dział: Projekty społeczne > Projekt "Aktywna przyszłość" > 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 6/RPO/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/RPO/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 2 maja 2017r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego realizującego projekt pn. ?Aktywna przyszłość? realizowanego w latach 2017 - 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytetu 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.
Wykonał: Dominika Frost

7.

Data:

2017-12-04 12:20
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu "Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Lubawa"
Wykonał: Dominika Frost

8.

Data:

2017-12-04 12:19
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu "Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Lubawa"
Wykonał: Dominika Frost

9.

Data:

2017-12-04 12:19
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu "Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Lubawa"
Wykonał: Dominika Frost

10.

Data:

2017-12-04 12:18
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu "Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Lubawa"
Wykonał: Dominika Frost

11.

Data:

2017-12-04 12:17
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu "Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Lubawa"
Wykonał: Dominika Frost

12.

Data:

2017-12-04 12:16
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu "Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Lubawa"
Wykonał: Dominika Frost

13.

Data:

2017-12-04 12:16
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu "Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Lubawa"
Wykonał: Dominika Frost

14.

Data:

2017-12-04 12:15
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu "Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Lubawa"
Wykonał: Dominika Frost

15.

Data:

2017-12-04 12:07
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu "Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Lubawa"
Wykonał: Dominika Frost

16.

Data:

2017-12-04 12:07
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu "Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Lubawa"
Wykonał: Dominika Frost

17.

Data:

2017-12-04 12:03
Dział: Zamówienia publiczne > Ogłoszenie o zamówieniu - posiłki dla uczniów > 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu "Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Lubawa"
Wykonał: Dominika Frost

18.

Data:

2017-12-01 10:57
Dział: Informacje podstawowe > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komórki organizacyjne
Wykonał: Dominika Frost

19.

Data:

2017-11-23 08:00
Dział: Organizacja jednostki i akty prawne > Zarządzenia Kierownika > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 421/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przygotowania i dowozu posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Lubawa
Wykonał: Dominika Frost

20.

Data:

2017-11-22 14:16
Dział: Projekty społeczne > Projekt "Rodzina na PLUS" > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 8/RPO/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/RPO/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego realizującego projekt pn. "Rodzina na PLUS" realizowanego w latach 2017-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytetu 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe.
Wykonał: Dominika Frost

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>wersja do druku drukuj