logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Klub "Senior+" / Aktualności
1.

Utworzenie "Klubu Senior+" w Złotowie

W roku 2017 w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -2020 została utworzona placówka dla osób starszych – Klub „Senior+”. Klub powstał
w Złotowie, z jego oferty będzie korzystało 20 mieszkańców gminy Lubawa. Funkcjonować będzie 3 razy w tygodniu, 4 godziny dziennie.

W Klubie znajduje się: pomieszczenie ogólnodostępne, pomieszczenie kuchenne, trzy łazienki, szatnia, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz pomieszczenie klubowe.

Utworzenie Klubu „Senior+” w ramach realizacji zadania, poszerza katalog usług świadczonych na terenie gminy na rzecz osób starszych. W Klubie realizowane będą nowe formy działań, które przyczyniają się do aktywizacji środowiska seniorów, zwiększenia ich integracji ze społecznością lokalną oraz poprawy jakości życia.

Placówka zapewnia szeroki wachlarz usług, w tym m.in.:

  • warsztatów rozwijających zainteresowania, w tym warsztatów artystycznych, kulinarnych itp.,
  • zajęć sportowo - rekreacyjnych,
  • warsztatów aktywności lokalnej,
  • spotkań/warsztatów promujących i rozwijających wolontariat osób starszych i na rzecz osób starszych,
  • spotkań tematycznych (np. z zakresu bezpieczeństwa seniorów),
  • poradnictwa specjalistycznego, w szczególności poradnictwa psychologicznego
    prawnego,
  • imprez dla seniorów o charakterze integracyjnym/ międzypokoleniowym z udziałem społeczności lokalnej,
  • wyjazdów o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym/ wizyt studyjnych.

Całkowity koszt realizacji zadania publicznego wyniósł 276 501,10 zł w tym: dotacja
z budżetu państwa 150.000,00 zł oraz ze środków własnych 126 501,10 zł.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Adam Roznerski
Osoba, która wprowadziła dane: Dominika Domeracka
Data wytworzenia informacji: 2018-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-06 09:19

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj