logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zbiorów danych osobowych / Wykaz zbiorów
1.

Wykaz zbiorów danych osobowych

 

 

 

 

L.P.

 

 

NAZWA ZBIORU

FORMA PROWADZENIA ZBIORU
Programy i narzędzia użyte przy przetwarzaniu danych oraz lokalizacja programów używanych do ich przetwarzania

 

UWAGI

1.

Baza danych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie zasiłków z systemu pomocy społecznej

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

System: POMOST STD

Programy: oprogramowanie Microsoft Office

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 4, 17, 18, 26, Punkt obsługi klienta.

 

2.

Baza danych osób nadużywających alkohol

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

Programy: oprogramowanie Microsoft Office

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 3. 

 

3.

Baza danych wnioskodawców ubiegających się
o przyznanie świadczeń rodzinnych

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

System: Sygnity – moduł SR

Programy: oprogramowanie Microsoft Office

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 4, 16, 26. 

 

4.

Dłużnicy alimentacyjni oraz zaliczka alimentacyjna

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

System: Sygnity – moduł FA

Programy: oprogramowanie Microsoft Office

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 4, 16, 26.

 

5.

Baza danych wnioskodawców ubiegających się
o przyznanie dodatków mieszkaniowych

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

System: Sygnity – moduł DM
Programy: oprogramowanie Microsoft Office.

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 4, 16, 17, 26.

 

6.

Fundusz alimentacyjny oraz dłużnicy alimentacyjni

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

System: Sygnity – moduł FA

Programy: oprogramowanie Microsoft Office.

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 4, 16, 26.

 

7.

Baza danych rodzin korzystających ze wsparcia i systemu pieczy zastępczej

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

System: POMOST STD

Programy: oprogramowanie Microsoft Office.

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 3, 4, 17, 18, 26, Punkt obsługi klienta.

Uaktualniono
w związku z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

8.

Baza danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i stosujących przemoc w rodzinie

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

Programy: oprogramowanie Microsoft Office.

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 3, 17.

 

9.

Baza danych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

 

System: Sygnity – moduł DM,          

Programy: oprogramowanie Microsoft Office

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 4, 16., 17

 

10.

Baza danych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

System: RI KDR

Programy: oprogramowanie Microsoft Office

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 4, 16, 17, 26.

 

11.

Baza danych uczestników oraz absolwentów Klubu Integracji Społecznej Gminy Lubawa

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

Programy: oprogramowanie Microsoft Office.

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 3. 

 

12.

Baza danych wolontariuszy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

Programy: oprogramowanie Microsoft Office.

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 3, 4. 

 

13.

 

Baza danych osób ubiegających się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

Programy: oprogramowanie Microsoft Office.

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 17 i 18. 

 

14.

Baza danych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

System: Sygnity – moduł SW

Programy: oprogramowanie Microsoft Office.

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 4, 26, Punkt obsługi kilenta

 

15.

Baza danych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającym życiu, które powstały w prenatalnym okresie

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

System: Sygnity – moduł SR

Programy: oprogramowanie Microsoft Office.

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 3, 4, 16, 17, 26.

 

16.

Baza danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

Programy: oprogramowanie Microsoft Office.

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 26. 

 

17.

Baza danych pracowników,  oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

System: ZETO Software

Programy: oprogramowanie Microsoft Office.

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 4, 26.

 

18.

Baza danych kontrahentów Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

System: ZETO Software

Programy: oprogramowanie Microsoft Office.

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 4, 26.

 

19.

Baza danych osób podlegających ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

System: PŁATNIK

Programy: oprogramowanie Microsoft Office.

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 26.

 

20.

Baza danych osób odbywających staż i praktyki w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

Programy: oprogramowanie Microsoft Office.

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 26.

 

21. Baza danych wnioskodawców ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Przetwarzanie w systemie informatycznym oraz w wersji papierowej.

System: Sygnity - moduł ST

Programy: oprogramowanie Microsoft Office

Lokalizacja: stanowiska komputerowe w pokoju nr 4, 16, 26.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Edyta Ochocka
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Pielenc
Data wytworzenia informacji: 2018-06-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-13
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-16 14:53

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj