logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Dostęp do Informacji Publicznej
1.

Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.
Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:


- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej
- wglądu do dokumentów urzędowych
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów


Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej

- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu


Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Lucyna Gacioch
Osoba, która wprowadziła dane: Lucyna Gacioch
Data wytworzenia informacji: 2008-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-03 23:13

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj