logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Dodatki Mieszkaniowe / Dodatek Energetyczny
1.

Dodatek Energetyczny

Informacje ogólne

Dodatek energetyczny jest to świadczenie mające na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Dodatek będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, która posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznawany będzie na okres pobierania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek energetyczny wypłacany będzie odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacony zostanie do 30 stycznia danego roku.     

KOMU PRZYSŁUGUJE

Dodatek energetyczny otrzyma osoba, która:

  1. posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  2. złoży wniosek o dodatek energetyczny,
  3. posiada umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej,
  4. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

WYSOKOŚĆ DODATKU

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną11,36 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób15,77 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób18,93 zł miesięcznie

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty niezbędne do przyznania dodatku energetycznego:

  1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  2. umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Uwaga: stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

Komplet dokumentów składa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w Dziale Świadczeń Społecznych, pok. 17.

  


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Małgorzata Gros
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Pielenc
Data wytworzenia informacji: 2014-01-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-21
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-16 14:03

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj