logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Dodatki Mieszkaniowe / Odmowa
1.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

Organ właściwy do wydania decyzji odmówi przyznania dodatku, jeżeli:

  • wnioskodawca nie spełnia przesłanek ustawowych, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),
  • kwota dodatku byłaby mniejsza niż 2 proc. najniższej emerytury (czyli wynosi mniej niż 15,98 zł), 
  • w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami, wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Lidia Tuszyńska
Osoba, która wprowadziła dane: Lucyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2008-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-26 15:02

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj