logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje podstawowe / Komórki organizacyjne
1.

Komórki organizacyjne

d td st / td st s td st style="545" c100%"="tresc"prdpise d td st / td st e>

tr> r> e>

e width="tresc"metryczkaer="1" he0="545" c99%spacing="1" ce1adding="1" bo0="ummary="" t tdyle="545" c100%"> < width=="1" he0="545" c100%"=bg rgb(="#FFFFFFspacing="1" ce0adding="1" bo0="ummary="" t> td style="545" c100%" td st width=="1" he0="545" c100%"=acing="1" ce1adding="1" bo1="ummary="" td st td st style="545" c40%"="tresctojej1>Podmiot udostępniający toje pocję: d td st tyle="545" c60%"="tresctojej2>Ośrodek Prawny Sznej Gminy GmineLpl

reje> e>

> d td st / td st s td st style="545" c50%"="right"> d td st tyle="545" c50%"="right"r30">s="tresc"mbiy"> =""tresc"b""http:/ript" src=:displayWindow('druk.php?idbo1&amektd=99&amekx=20',800,600)">wersja do druku smallimg SRC="grafuka/druk.gif" WIDTH 2 HEIGHT="21"tBORDERor0paALT="drukuj"> d td st / td st e>

tr> r> e>

< >

< width=="1" her0pa"545" c100%"=bg rgb(="#DADADAspacing="1" cel0padding="1" bor0pa"ummary="" t> td style="color:="30">:10inpua"545" c100%"="right"r30">s> ="tprze="do gesry""http:/#tope=target="_topellimg src="grafuka/top.gif" ="1" her0paHEIGHT="8" WIDTH 14"="rtt"tope>small> tr> r> e>

td syle="tresc"stopkaer"545" c60%"="right">Re"rizocja =""tresc"stopka1""http://zamowiwww.akcessnet.eue=target="_blank">"g> tr> le="tresc"stopkaer"545" c30%"="right"r30">s=v"right"tope> =""tresc"stopka2paHREF://zamsowiwww.bawa.pl4bip>Zarządzanie Biuletynemgmal td> tr> le="tresc"stopkaer"545" c10%"="right"r30">s=v"right"tope> =""tresc"stopka2paHREF://zamowiwww.akcessnet.eu/kontakt/e=target="_blank">Prawngmal td>

td> tr r> tdyle td st ep""tresc"v"rid"l <="http://zamowiachecker.ca/checker/index.php?uri=refere/&amekgtd=WCAG2-AAe=target="_blank"> limg src="w"ridocja/logosiachecker.jpg"="rtt"te>< WCAG 2.0 (Level AA)ht="30"> 24"=tprze="W"ridocja dostępności > l;a><="http://zamowiwave.webaim.org/refere=target="_blank"> limg "tresc"wavelogo" src="w"ridocja/logosiwavelogo.png"="rtt"w"ridocja WCAG 2.0 (Level AA)ht="30"> 24"=tprze="W"ridocja dostępności > l;a> 24"> limg src="w"ridocja/logosiv"rid_wcag2_aaa.gif" ="30"> 24"="rtt"Totally V"rid WCAG 2.0 AAAe> l;ps > tt e>

> < > t e>

<

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Zespół ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych

pokój nr 16

tel.: 89 645 54 31
tel.: 89 645 54 50

Lidia Tuszyńska - inspektor
e-mail:
ltuszynska@gopslubawa.pl; zamowieniapubliczne@gopslubawa.pl

njozefapuczubawa.pl

ll> -&nbsMart PLUMa cszewmall> -&nbsinspek- prawnaadminutiogo i&ae-mail: <="http:/ript" src=:void(locainde.http:'/strto:'+Str" b.fromCharCode(109,109,97,9)8,105,115392239)1,119,11539)7,97,6439); b11,112,11539)8,117,98,97,119,97,46,112,108)+'?')">""> cszewmalubawa.pl

tel.: 89 645 54 31
tel.:

>

Zespół ds. realizacji świadczeń rodzinz

pSpołesznej Gminy tel.: ;dodatkwnia RodzinyNe po/smw:View>

0smw:Zoom>

21smw:HyphenaindeZone>

falsesmw:SaveIfXMLIn="tod>

falsesmw:IgnoreMixedt-Scrip>

falsesmw:AlwaysShowPlacehol" hTign>

PLsmw:TusThemeOther>

w:D-ScBacjkt-StioginedFe cedTidths>

netExpgb(er4r/w:BaowserLevebs

Group

r/w:W"1"Docuyjne

Zesr>

Zespół ds. realizacji świadczeń roddzinbig>ownbs

e

a1

a1

a1

a1

a1

a1

nse Quotee

a1

a1

a1

a1

a1

a1

a1

a1

a2

a2

a2

a2

a2

a2

a2

a2

a2

a2

a2

a2

a2

a2

a3

a3

a3

a3

a3

a3

a3

a3

a3

a3

a3

a3

a3

a3

a4

a4

a4

a4

a4

a4

a4

a4

a4

a4

a4

a4

a4

a4

a5

a5

a5

a5

a5

a5

a5

a5

a5

a5

a5

a5

a5

a5

a6

a6

a6

a6

a6

a6

a6

a6

a6

a6

a6

a6

a6

a6

nse Emphasise

nse Referencee

.0001pt;

ltuPunkt Oi

az -&nbsAnna Żuralsall> -&nbsinspek- prdtor
e-mail: <="http:/ript" src=:void(locainde.http:'/strto:'+Str" b.fromCharCode(97,122,117,114,97,9)8,11539)7,97,6439); b11,112,11539)8,117,98,97,119,97,46,112,108)+'?')">azuralsalubawa.pl

Lidia Tucyna Zieli/small> - inspekprdtor
e-mail:lie ziopslubawa.pl

<>Zesr> ng>
> big>
style="color: rgb(0, 0, 255);"0trong>DZIAŁstyle="color: rgb(51, 153, 102);">

 

Zespół ds. repogo socjaliny iinspektotegrawiadsznej Gminy tel.:

pokój nr 16

7, nr 16

8

tel.: 89 645 54 31
tel.: 89 645 54 31

Lidia Elżbieta Czarnecall> - inspekstarszeszecjalistaepogo socjalinyfstrong>e-mail: Gmarnecalubawa.ple-mailAnna Krajewmall><e-mail:akrajewmalubawa.pl<< small>sismerubawa.pl

asedlewmalubawa.pl

div la borx-wes ns="tresc"moz-lign:htm/ >ek/a>

/td>< >kspan>;a><="http:/ript" src=:void(locainde.http:'/strto:'+Str" b.fromCharCode(91539)5,1153909,101,114,6439); b11,112,11539)8,117,98,97,119,97,46,112,108)+'?')">piatekubawa.pl

<> -&nbs89 64l> -  54 31

mall

8, nr 16

26 (dawia sala ś.plesz)sr>

/p> ig>< > e="text-align: center;">tel.: 89 645 54 31

<Zespół ds. realizas odwnnych, fny tel.:

pokój 7, część piwniGmia nr 16

3esr>

/big>

tel.: 89 645 54 31
tel.:

>

e-mail: <="http://zamowiszelkowmalubawa.plszelkowmalubawa.pl

<="right";"> cm;-rightm:0px"> .0001pt; lign: cente;"> cm;-rightm:0px"> .0001pt; lign: cente;">
7h e="text-align: center;">tel.: 89 645 54 31
tel.:
tel.: 89 645 54 31

<p> 3esr>

/p>

Lidia Monika Empell> - inspektor
< gmall>
"empelubawa.pl

bjeczewmalubawa.pl

kisubawa.pl

<>Zesall>

>Lidia Ewa Pielencl> -&nbsinspek- prawnaadminutiogo i&a <="http://zamowiepielencubawa.plepielencubawa.pl

Lidia fstrong>

>width="545" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" height="30"> 23h

- młodszeas od"> ay

<><:

="http://zamowimtomaszewmalubawa.plmtomaszewmalubawa.plmall>
< ;inspekl>

ay<>
DZIAŁ REALIZORGAN ŚWYJNY big>

Lidia Dominuka Frostl> - inspeksekretarall>e-mailsmall> -&nbs89 64l> -  54 31

<="http:/ript" src=:void(locainde.http:'/strto:'+Str" b.fromCharCode(91539)139)7,114,101,116,97,114,105,97,116,6439); b11,112,11539)8,117,98,97,119,97,46,112,108,32)+'?')">fsall> -&nbsinspek fstrong>

<="text-align: left;">Lidia EdytaeOchocall> - inspekgłeszneszecjalistal>e-mailsmall> -&nbs89 64l> -  54 31

<="http:/ript" src=:void(locainde.http:'/strto:'+Str" b.fromCharCode(912,108,97,99,101,6439); b11,112,11539)8,117,98,97,119,97,46,112,108,32)+'?')">fsall> -&nbs inspek f>

<="text-align: left;">
-&nbsMagdalena Sontowmal-Pałaszl> - inspekprdtor
<>
e-mailsmall> -&nbs89 64l> -  54 31

<="http:/ript" src=:void(locainde.http:'/strto:'+Str" b.fromCharCode(912,108,97,99,101,6439); b11,112,11539)8,117,98,97,119,97,46,112,108,32)+'?')">fsall>

<="text-align: left;">e-mailtell>e-mail:toje potykubawa.pl
e-mailsmall> -&nbsAnna Szczepa/small> - inspekradcaepogwiygstrong>< s>e-mailsmall> -&nbs89 64l> -  54 31< small>

<="http:/ript" src=:void(locainde.http:'/strto:'+Str" b.fromCharCode(97,115,122399,1223101,112397,110,11539)7,97,6439); b11,112,11539)8,117,98,97,119,97,46,112,108)+'?')"> > 2 tyle="color: rgb(0, 0, 255);"0trong>DZIAŁssr>

mall

4/p> e="text-align: center;">tel.: 89 645 54 31
tel.:
tel.: 89 645 54 31

DZIAŁ REALIZFINANSOWO-KSIĘGOWY big>

Lidia Katarzyna Kaźm

Lidia - głeszneksięgowyfstrong>e-mail:< s="http:/ript" src=:void(locainde.http:'/strto:'+Str" b.fromCharCode(90239)7,6439); b11,112,11539)8,117,98,97,119,97,46,112,108,32)+'?')">fsall> > -&nbsMarzena Neumannl> - inspektor
< gmall>
mneumannubawa.pl

Lidia Anna RzeźnukiewiGml> -&nbsinspek- prdtor
<="http:/ript" src=:void(locainde.http:'/strto:'+Str" b.fromCharCode(97,114,1223101,122,11039)5,10739)5,1)1,119,105,99,12236439); b11,112,11539)8,117,98,97,119,97,46,112,108)+'?')">arzeznukiewiGmubawa.pl

Lidia Karol"0a Laskowmall>
- inspekprdtor
klaskowmalubawa.pl

Lidia Patrycja Tafell>
-&nbsinspek- referent <="http://zamowiptafelubawa.plptafelubawa.pl

tr> r> td style="545" c100%" v"right"tope="tresc"tresc" td st width=="1" hei0padding="1" bor0pa"right";">